2016 Kansas State Trike In @ Emporia

2014 Kansas State Trike-In @ Emporia

2013 Kansas State Trike-In @

 

2012 Kansas State Trike-In @ Emporia

 

2011 Kansas State Trike-In @ Emporia
2010 Kansas State Trike-In @ Emporia
2009 Kansas State Trike-In @ Emporia